Nieuwsbrief Jeugd en Gezin - februari 2021

nadenken

Iedere maand verschijnt de nieuwsbrief van Zorg in Deurne Jeugd en Gezin. Via onze website en door middel van deze nieuwsbrief informeren we je graag over lokaal nieuws rondom het thema opvoeden en opgroeien en de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Deze nieuwsbrief staan we stil bij eenzaamheid onder kinderen en jongeren, stellen we een medewerker voor en het agenda aanbod van deze maand komt voorbij. Lees meer.