Omgaan met therapie

Na het oefenen in het bijzijn van de therapeut is het vaak de bedoeling dat ouders en verzorgers thuis door oefenen. Dit vraagt van jou als ouder om goed mee te denken over wat thuis haalbaar is, en hoe de doelen het beste bereikt kunnen worden.

Heb je een vraag?