Thema avond voor ouders van pubers goed bezocht

Vader

Zorg in Deurne en IVO scholengemeenschap organiseerden gisteren een avond over pubers. De bijeenkomst was bedoeld voor ouders met kinderen in deze leeftijd en vond plaats in het Cultuur Centrum. Dat het onderwerp een heet hangijzer is, bleek uit de boven verwachting grote opkomst.

Allereerst was het podium voor Rutger van Deursen, directeur onderwijs bij IVO scholengemeenschap en vader van drie ex-pubers. Na hem werd het stokje overgenomen door Carla Stals, trainer/coach voor opvoeders en moeder van drie dochters in de puberleeftijd. Voor afwisseling en verduidelijking werd gezorgd door Helder Theater, zij voerden geïmproviseerde sketches op die het besprokene raakten.

Vertrouwen en oprechte interesse

De kern van de avond werd verwoord door Rutger van Deursen. Niet alleen kinderen moeten zichzelf heruitvinden tijdens de puberteit, dit geldt ook voor ouders. Volgens hem ligt de sleutel tot een succesvolle opvoeding in vertrouwen en oprechte interesse. Hij noemt het een mooi vak, dat opvoeden.

Nieuwe autoriteit

Carla Stals, die het grootste deel van de avond op zich nam, haakte hierop in. “Kinderen kunnen zichzelf niet opvoeden” stelt zij. “Enige autoriteit is nodig maar die moet wel passend zijn bij het nu.” Ze doelt hierbij op ‘Nieuwe autoriteit’, deze methode hanteert ze in haar werk met ouders van (probleem)kinderen en is een evenwicht tussen de autoritaire opvoeding uit de jaren vijftig en de vrije opvoeding uit de jaren zestig.

Curling-ouder

Om haar boodschap te verduidelijken, vertelde Stals over curling-ouders; een term die nog maar kortgeleden ontstond toen deze gebruikt werd in het tv programma “De luizenmoeder”. Inmiddels is het een veelgebruikt zelfstandig naamwoord dat staat voor ouders die de weg van hun kroost angstvallig schoonvegen.
Helder Theater toonde het publiek een mooi en duidelijk voorbeeld en later ook nog een tegenhanger; de autoritaire ouder.

Veilige haven

Volgens Stals willen alle kinderen verbonden zijn, ook pubers. “Een baby wordt bijna automatisch geknuffeld en verzorgd, maar bij een puber die hard zijn best doet je aan de kant te duwen is dat wat minder vanzelfsprekend. Toch is het ook (en misschien wel júíst) belangrijk om bij kinderen in deze leeftijd aanwezig te zijn. De kunst is het vinden van een modus waarbij afstand en nabijheid in balans zijn. Kinderen moeten de ruimte voelen om zichzelf te ontdekken, maar hebben een veilige haven nodig in de storm van het leven.”

Privacy versus veiligheid

Nu de wereld zich grotendeels afspeelt op het wereldwijde web, liggen vele gevaren op de loer. Ouders vinden het lastig om een modus te vinden tussen de privacy die hun puber zo belangrijk vindt en de veiligheid die zij als opvoeder willen bieden. Stals is hier duidelijk in: Als ouder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je kind. In sommige gevallen kan dit betekenen dat je de privacy van je kind moet schenden. Ze raadt aan om ongerustheid in eerste instantie te bespreken, maar als je er op die manier niet uitkomt, dan moet je ingrijpen. Wel is het belangrijk om hierover eerlijk te zijn, openheid is ten alle tijden noodzakelijk.

Gesprek

Ouders van pubers voelen zich vaak schuldig, ontmoedigd of machteloos, toch is het belangrijk te blijven investeren. ‘Wij’ is groter dan ‘ik’ en strijd kent enkel verliezers. Er werden vele handvatten aangereikt om in gesprek te blijven met een kind in deze levensfase. De puberteit is niet stuurloos, maar wel een periode waarin alle zeilen moeten worden bijgezet.

De avond voor puber-ouders is jaarlijks terugkerend, na afloop konden door de aanwezigen verzoekjes worden ingediend voor het thema dat volgend jaar aan bod komt.

Tekst: Daniëlle van de Haterd - https://dmgdeurne.nl/