Training Sterk Staan

School

Voor wie?

Training voor kinderen vanaf 7 jaar in Deurne 

Doelstelling en inhoud:

Wie weerbaar is, heeft een stevige en open houding, gebruikt zijn stem op een manier die verbindend is naar anderen en straalt zelfvertrouwen uit. Zelfvertrouwen groeit vooral door succeservaringen, maar ook door hoe je denkt over de dingen die op je pad komen. 
We trainen op de volgende thema’s, zodat je weet en ervaart hoe en wanneer je weerbaar bent:

1. Houding: Hoe sta ik? Hoe staat de ander? Hoe sta ik stevig? Hoe voelt gespannen, hoe voelt ontspannen? 
2. Ogen en stem: Hoe kijk ik? Hoe zien anderen mij? Wat gebeurt er als ik anders kijk? 
Hoe klink ik? Hoe luister ik naar de ander en hoe klinkt de ander? Wat zeg ik met woorden en wat zeg ik met lichaamstaal? Wat doet intonatie met de boodschap? 
3. Trots en intuïtie: Hoe denk ik over mezelf? Hoe denkt de ander over mij? Wat doet negatief denken met mij tijdens een spel of oefening? Durf ik trots te zijn? Durf ik op te scheppen? Wat voel ik nog meer dan grenzen, zonder iemand aan te raken? Hoe weet ik of iets klopt of niet klopt? Durf ik op mijn gevoel te vertrouwen? 
4. Grenzen en opkomen: Wat zijn grenzen, voel ik mijn eigen grens en voel ik de grens van de ander. Hoe kan ik op een goede manier, opkomen voor mezelf.
5. Samenwerken: Wat is samenwerken, kan ik samenwerken, hoe kom je tot samenwerken? 
6. De uitdaging: Met de groep doen we een aantal uitdagende oefeningen en daarna… gaan we een plankje doorslaan!
7. Ouderles: Samen met de ouders nog extra oefenen van bovenstaande onderwerpen, zodat deze ook thuis geïntegreerd kunnen worden.

Tijdsinvestering:

7 bijeenkomsten van 1,5 uur (+ vrijblijvend enkele keren per jaar de mogelijkheid tot een terugkomles samen met de ouders om het geleerde nog meer te verankeren)

Aantal deelnemers:

Minimaal 6 - maximaal 10 kinderen 

Kosten:

€ 35,00

Start training:

De training start 3 á 4 keer per jaar.  

Locatie:

Wordt per training bepaald

Trainer(s):

Lea van Ooijen, opvoedondersteuner Deurne
Elsemiek Rooijakkers, opvoedondersteuner Deurne
Ingrid van der Heijden, kindercoach Deurne

Informatie en aanmelding:

Aanmelden kan (via school) bij de opvoedondersteuner. De opvoedondersteuner zal samen met ouder(s) de vraag die er ligt bekijken en in kaart brengen. Indien een training Sterk Staan! wenselijk is, wordt samen een aanmeldformulier ingevuld en komt het kind op de deelnemerslijst.

Voordat de training start vindt er een intakegesprek met kind, ouder en trainer plaats om nadere uitleg te geven over de training en de groep zo optimaal mogelijk samen te stellen.

De trainingen worden verzorgd door een geschoolde trainer in samenwerking met een opvoedondersteuner. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opvoedondersteuner op de school van uw kind.

 

Hulp nodig of vragen?