Nieuwsbrief - februari

nadenken

Als Zorg in Deurne informeren we je graag over lokaal nieuws rondom het thema opvoeden en opgroeien en de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind? Zijn er problemen in je gezin? Stel deze aan de Gezins- en Jongerencoach van Zorg in Deurne. Samen met jou kijken ze naar oplossingen. Bijvoorbeeld naar wat je zelf kunt, of waar je hulp van een ander voor nodig hebt. Gezinscoaches vind je dicht bij huis, bijvoorbeeld in je wijk of bij de school. We werken ook samen met het consultatiebureau en de huisartsen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 0493-387387. Via mail zijn we bereikbaar op coordinatorjeugd@deurne.nl.

Eenzaamheid

Deze nieuwsbrief staan we stil bij eenzaamheid onder kinderen en jongeren. De wintermaanden in combinatie met de huidige Corona maatregelen kunnen eenzaamheid extra bevorderen. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jeugdigen vrienden hebben. Toch is er een grote groep jeugdigen in Nederland die zichzelf alleen voelt. Eenzaamheid wil zeggen; een groot gemis aan sociale contacten.

Op Instagram lijkt alles fantastisch. Jongeren die feestjes geven, vakanties omringd door vrienden, stapavonden met veel gezelligheid of een dagje de stad in met een goede vriendin. De boodschap is duidelijk: social media geeft een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Je hebt dit ongetwijfeld al vaker gehoord, maar het is wel belangrijk om dit te blijven herhalen. Veel jongeren zijn namelijk met tijden onzeker en social media is de speelplaats van tegenwoordig. Wie niet meedoet met de groep, en dus geen foto’s van feestjes, vrienden en spontane citytrips plaatst, valt buiten de boot. Voor eenzaamheid is op social media weinig plaats.

Dat is jammer, en ook wel gek. Eenzaamheid is namelijk iets waar vrijwel iedereen ervaring mee heeft, en juist jongeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 33 procent van de Nederlandse jongeren eenzaam is. Deze groep wil meer contact met anderen en heeft in het dagelijks leven last van hun gebrek aan sociale omgang. Tien procent van de Nederlandse jongeren is zelfs ernstig eenzaam. Dat niet iedereen even veel behoefte aan sociaal contact heeft is ook een gegeven. Hier komen we later nog op terug.

Herkennen van eenzaamheid

Door op tijd te herkennen dat iemand eenzaam is, kun je mee helpen voorkomen dat een kind of jongere hier langere tijd mee rondloopt. Maar hoe herken je iemand die eenzaam is? Door bijvoorbeeld te letten op:

  • Lichamelijke signalen zoals verminderde zelfzorg, hoofdpijn, gebrek aan eetlust
  • Psychische signalen zoals teruggetrokken gedrag, een negatief zelfbeeld, boosheid
  • Sociale signalen zoals weinig sociale contacten, missen van sociale steun

Voor een uitgebreider overzicht van signalen van eenzaamheid kun je een kijkje nemen in deze flyer.

Invloed van Corona op eenzaamheid

Met name jongeren zijn zich de afgelopen maanden eenzamer gaan voelen door de Coronacrisis. Jongeren geven zelf aan veel last te hebben van verveling, eenzaamheid en een depressief gevoel. Ze missen gezelligheid, feestjes en sociale contacten. Daarnaast hebben ze soms moeite met onderwijs op afstand en voelen ze zich niet altijd gesteund. Dit leidt bij sommige jongeren tot stress, machteloosheid en depressie.

Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen?

Wat kan er gedaan worden aan eenzaamheid bij jongeren? Net als voor andere doelgroepen waar eenzaamheid speelt, is het belangrijk dat het taboe van eenzaamheid bij jongeren eraf gaat. Probeer meer oog te hebben voor de signalen die eenzame jongeren laten zien. Als je vermoedt dat iemand eenzaam is, kun je hierover het beste op een open manier over in gesprek gaan. Door er over te praten ontstaat er ruimte voor de ander om zijn verhaal te doen. Dit kun je doen als ouder maar ook als leerkracht, mentor, of bijvoorbeeld trainer op de sportclub.

Voor jongeren zelf is het belangrijk dat ze zich proberen te blijven begeven op sociale plekken zoals school, een bijbaantje, een sportclub, of bij een voetbalveldje in de buurt indien ze hier zelf behoefte aan hebben. Het geldt namelijk niet voor iedereen dat sociale contacten maken dat ze zich fijner voelen.

Hoe zit dit dan precies?

Niet iedereen zit te wachten op veel sociale contacten. Het is een sociale norm in onze maatschappij dat je vrienden hoort te hebben en je begeeft op sociale plekken zoals feestjes, verjaardagen en uitjes met vrienden. Maar niet iedereen heeft hier even veel behoefte aan. Sommige kinderen/jongeren zijn graag op zich zelf of halen voldoening uit bijvoorbeeld digitale contacten. Het is dan ook vooral belangrijk als ouder goed naar de behoeften van je eigen kind te kijken. Is je zoon/dochter iemand die zich goed zelf vermaakt, niet graag de hele dag mensen om zich heen heeft, of gewoon graag alleen is? Dan ondersteun je je kind het beste door hem of haar hierin te respecteren en de omgeving hier op aan te passen.

In the picture

RosanneIedere maand hebben we een interview met iemand uit Deurne. Deze maand spraken we met Rosanne Thijssen van Zorg in Deurne. Zij werkt daar als gedragswetenschapper. Vanuit haar functie geeft ze ook in samenwerking met IVO Deurne training aan tweedejaars leerlingen vanuit project STORM gericht op suïcidepreventie.

Stel je zelf eens kort voor. Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Rosanne Thijssen en werk sinds 2015 in Deurne, waarvan de laatste jaren als gedragswetenschapper. Ik ondersteun de gezins- en jongerencoaches in hun werk door advies te geven en mee in gesprek te gaan waar nodig. Daarnaast zet ik me in voor preventie voor de doelgroep 0-23 jaar.

Op welke manier zie jij dat eenzaamheid een thema is onder kinderen en jongeren?

Ik zie het terug in de aanmeldingen die we krijgen. Hierin wordt lang niet altijd de vraag concreet gesteld door ouders/jongere dat iemand eenzaam is. Maar blijkt dit wel bijkomende problematiek te zijn. Wanneer kinderen of jongeren bijvoorbeeld onzeker of sociaal minder vaardig zijn, ervaren zij meer problemen in het aangaan van sociale contacten. Dan ligt eenzaamheid op de loer. We proberen dit soort vragen aan te vliegen door het hele systeem rondom een kind/jongere te betrekken in de oplossing. Het helpt als je van volwassenen en leeftijdsgenoten om je heen ziet hoe je relaties moet leren aangaan.

Heb je tips voor ouders of jongeren rondom eenzaamheid?

Aan ouders wil ik de tip meegeven dat zij vanaf dat hun kind jong is, hun kind leren sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Hier kunnen zij later in de pubertijd van profiteren wanneer ze meer op zichzelf zijn aangewezen in sociaal contact. Geef zelf het goede voorbeeld in hoe je omgaat met anderen en bespreek met je kind als je ziet dat hij/zij dit lastig vindt. Geef ze de ruimte om te oefenen met vallen en opstaan, maar blijf ze positief stimuleren. Dat niet iedere jongere even veel behoefte heeft aan omgang met anderen is iets wat je als ouder mee moet nemen in je manier van opvoeden. Zie je dat je eigen kind minder behoefte heeft aan leeftijdsgenoten om hem/haar heen, respecteer dit dan. We spreken eigenlijk pas van eenzaamheid als de wens om meer sociale contacten te hebben er is, maar dit in de praktijk niet lukt.

Toevallig weet ik dat jijzelf binnenkort je derde kindje hoopt te krijgen. Hoe ervaar jij deze periode thuis met de kinderen?

Het klopt inderdaad dat ik over 8 weken uitgerekend ben van ons derde kindje, een leuk vooruitzicht! De afgelopen maanden thuis zijn vrij intens geweest doordat je wereld een stuk kleiner wordt dan voorheen. Het heeft veel beroep gedaan op mijn vermogen om flexibel en creatief te zijn. Flexibel door steeds weer oplossingen te vinden in de opvang van de kinderen i.c.m. thuis werken. En creatief door de dagen zo leuk mogelijk in te vullen ondanks dat er zeer weinig mogelijk is. En als ik zo de balans opmaak van de afgelopen maanden zaten daar hele fijne dagen bij, maar ook dagen waarbij je de klok vooruit keek. Gelukkig ervaar ik iedere dag wel opnieuw als een dag om er wat leuks van te maken, en waardeer je het gewone leven ineens veel meer. Het voelt nu als een cadeautje dat de kinderen weer naar school mogen en contact kunnen hebben met vriendjes en vriendinnetjes.

Agenda

pubers opvoeden in coronatijd

Heb je nog vragen, ideeën en/of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via coordinatorjeugd@deurne.nl.

Hulp nodig of vragen?