Nieuwsbrief - juni

Liefde voor je lijf

Als Zorg in Deurne informeren we je graag over lokaal nieuws rondom het thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Wil jij meer weten over het aanbod van Zorg in Deurne?
Kijk dan verder op onze website zorgindeurne.nl

Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind? Zijn er problemen in je gezin? Stel deze aan de Gezins- en Jongerencoach van Zorg in Deurne. Samen met jou kijken ze naar oplossingen. Bijvoorbeeld naar wat je zelf kunt, of waar je hulp van een ander voor nodig hebt. Gezinscoaches vind je dicht bij huis, bijvoorbeeld in je wijk of bij de school. We werken ook samen met het consultatiebureau en de huisartsen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 0493-387387. Via mail zijn we bereikbaar op coordinatorjeugd@deurne.nl.

Wat zit er onder de oppervlakte?

Regelmatig hebben wij bij ZiD te maken met gezinnen die problemen hebben die niet zomaar op te lossen zijn. Deze problemen worden behandeld en keren terug, of de problemen worden niet vanuit de kern aangepakt waardoor ze aanwezig blijven. Ouders maken zich zorgen en weten niet goed wat er aan de hand is met hun kind en vragen om specialistische hulp. We willen natuurlijk het liefst direct de juiste aanpak voor deze kinderen, want langdurig in behandeling zijn is niet goed voor hen. Zeker niet als dit niet genoeg resultaat heeft. We vragen ons vaak hardop af of we dat bij Zorg in Deurne kunnen realiseren?

nieuwsbrief-juni

Wij willen niet alleen het kind helpen maar ook het hele gezin leren om met deze problemen en patronen om te gaan. We weten dat het bij de aanpak van problematiek belangrijk is om naar het geheel te kijken.
We vragen daarom ook naar de relatie tussen ouders, de opvoeding van eigen ouders, het werk, mogelijke stress, financiën en het sociaal netwerk.

Al deze factoren kunnen er namelijk voor zorgen dat ouders het moeilijk hebben en dan lukt het niet altijd beschikbaar te zijn voor de kinderen. Het bijzondere is dat je dan zou denken dat alle kinderen uit hetzelfde gezin dezelfde problemen hebben. Maar dat is bijna nooit zo. Het ene kind heeft meer behoeften aan de nabijheid van ouders dan de anderen. Daarnaast zijn sommige kinderen gevoeliger voor het oppikken van signalen van ouders dan anderen. Als je 3 kinderen hebt en 1 reageert heftiger onder bepaalde omstandigheden wil dat dus niet meteen zeggen dat er iets aan de hand is met je kind. Het kan wel zijn dat hij/zij iets anders van jou als ouder nodig heeft of van school.

Veel ouders hebben iets meegemaakt in hun eigen jeugd. Dat hoeft niet altijd heftig te zijn om wel van invloed te zijn op de opvoeding die je doorgeeft aan je eigen kinderen. Als je bijvoorbeeld hele beschermende ouders hebt gehad kan dat een oorzaak zijn van faalangst. Ouders die dingen voor je oplossen om je te helpen, zichzelf niet bewust van het feit dat kinderen ook (faal) ervaringen nodig hebben om zelfvertrouwen te krijgen. Of juist de andere kant, je kind mee willen geven dat ze in staat zijn alles zelf te kunnen oplossen met als doel ze zo zelfstandig mogelijk te zien opgroeien. Soms kan dit voor kinderen eenzaam voelen minder steun te krijgen dan ze nodig hebben.

Waar we van overtuigd zijn is dat elke ouder een positieve intentie heeft. Als je als ouder de keuze hebt het beste te doen voor je kind dan kies je niet de mindere oplossing. Alle ouders wensen namelijk het allerbeste voor hun kind. Soms is wat ze kunnen kiezen echter niet helemaal wat aansluit bij wat een kind nodig heeft. En als dat gebeurd kunnen er problemen ontstaan bij het kind en in de relatie tussen ouder en kind.

nieuwsbrief-juni

Voor ons is dat de allerbelangrijkste reden om nooit enkel onderzoek te doen naar het kind. Er moet altijd gekeken worden naar wie ouders zelf zijn, wat ze hebben meegemaakt en wat ze hun kinderen mee willen geven in normen/waarden en wensen. Pas als dat verhaal duidelijk is kunnen we samen overleggen en inschatten waarvoor onderzoek of behandeling noodzakelijk is en wat het ouders en het kind kan opleveren dit te doen.

We hopen dit natuurlijk een goede afstemming met andere professionals en zeker met jullie als ouders te doen. Samen met mensen die jullie kind het beste kennen en hart hebben voor jullie kind.

Heb je nog vragen, ideeën en/of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via coordinatorjeugd@deurne.nl.

Hulp nodig of vragen?