Nieuwsbrief - mei

digitaal

Beste ouders/verzorgers,

Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind? Zijn er problemen in je gezin? Stel deze aan de Gezins- en Jongerencoach van Zorg in Deurne. Samen met jou kijken ze naar oplossingen. Bijvoorbeeld naar wat je zelf kunt, of waar je hulp van een ander voor nodig hebt. Gezinscoaches vind je dicht bij huis, bijvoorbeeld in je wijk of bij de school. We werken ook samen met het consultatiebureau en de huisartsen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 0493-387387. Via mail zijn we bereikbaar op coordinatorjeugd@deurne.nl.

Samenwerking tussen Zorg in Deurne en PO, VO en Speciaal onderwijs

Ouders hebben soms vragen over het onderwijs van hun kind of lopen in de opvoeding tegen dingen aan wat zijn weerslag heeft op de ontwikkeling het kind op school. Gelukkig kunnen ouders met de leerkracht of de Interne Begeleider hier over in gesprek en samen op zoek gaan naar een oplossing. Zorg in Deurne heeft een goede samenwerking met de scholen van zowel het PO, VO als het Speciaal onderwijs. Dit helpt om snel te schakelen als het kind extra ondersteuning nodig heeft voor een goede ontwikkeling.

In deze ‘vraag en antwoord’ rubriek zullen opvoedvragen gesteld worden door (fictieve) ouders Henk en Margriet Janssen, waar de gezins- en jongerencoach van de school van uw kind antwoord op zal geven.

_____________________________________________

Beste gezins- en jongerencoach,

Onze oudste dochter Bianca (11 jaar) gaat na de zomer naar het voortgezet onderwijs. We vinden dit een enorm grote stap voor haar zelf, maar ook voor ons. Voorheen werd ze door school goed begeleid in huiswerk maken en vanaf september moet ze dit alleen doen. Hoe gaat dit haar lukken? Ook wisten wij eerder altijd wie haar vriendinnetjes waren en dat gaan we vanaf volgend schooljaar steeds minder weten. Hoe kunnen we daar zicht op blijven houden als we de klasgenoten nooit zien?

Houdoe,

Henk en Margriet Janssen

_____________________________________________

Bedankt voor jullie ingezonden vraag. Er komt een spannende tijd aan voor jullie en voor Bianca. Veel dingen gaan veranderen: ze gaat naar een grote school met oudere kinderen, er wordt zelfstandigheid van haar verwacht en ze leert andere kinderen kennen. Het ene kind zal makkelijk wennen aan deze verandering, een ander kind heeft hier meer begeleiding in nodig.

In jullie vraag lees ik twee dingen terug: zelfstandigheid en vriendschappen. Laten we beginnen met zelfstandigheid. Zelfstandigheid is het kunnen functioneren zonder (anderen hierbij nodig te hebben) hulp van anderen. Daar waar kinderen op de basisschool nog veel ondersteuning krijgen, moeten ze op het voortgezet onderwijs steeds meer zelf doen. Op de basisschool wordt geoefend met plannen, door bijvoorbeeld een weektaak in te zetten. Op het voortgezet onderwijs zullen kinderen meer zelf moeten doen: hun rooster bijhouden, naar de juiste les in het juiste lokaal gaan, huiswerk opschrijven, plannen en maken, leren voor toetsen, ga zo maar door. Zelfstandig worden moet iedereen leren en daar heeft Bianca ook jullie bij nodig!

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze zelfstandig willen doen. Maar kan je kind dit, gaat je kind de planning ook daadwerkelijk uitvoeren? Als ouders wil je weten of dit lukt en daarbij is het helpend om hier samen met je kind voor te gaan zitten. Een balans vinden tussen jullie kind controleren en loslaten is essentieel. Wanneer deze balans er is, weet Bianca dat jullie haar helpen, dat ze bij jullie aan kan kloppen wanneer ze vragen heeft én krijgt ze van jullie het vertrouwen dat het haar gaat lukken! Mocht het zelfstandig uitvoeren van taken toch moeilijk worden voor haar, ga dan ook vooral in gesprek met haar mentor op school. Zij hebben hier ervaring mee en kunnen meedenken in oplossingen.

Naast dat Bianca zelfstandiger wordt, zal ze nieuwe vriendschappen gaan sluiten. Op de basisschool zijn vriendschappen vaak ontstaan doordat kinderen een lange periode bij elkaar in de klas zitten. Op het middelbaar onderwijs zullen ze nieuwe vriendschappen gaan sluiten met kinderen die dezelfde interesses hebben en dezelfde schoolprestaties behalen. Door regelmatig met Bianca te praten over haar vrienden, wat ze meemaakt en wat ze graag doet, blijven jullie op de hoogte van haar wereld. Ook hier is het vinden van een balans tussen controle en loslaten belangrijk: samen blijven waken voor gevaren, maar haar ruimte geven om te ontdekken welke vrienden bij haar passen.

Als laatste is het natuurlijk nooit verkeerd om andere ouders te spreken wanneer ze bijvoorbeeld een keer bij iemand gaat logeren of een feestje heeft. Vaak vinden andere ouders het juist fijn om met elkaar te kletsen, zodat ze onderling een indruk krijgen van de (ouders van) vrienden van hun kind. Dat geeft elke ouder vaak een gerust gevoel!

Ik wens jullie alvast veel succes met de overstap van Bianca! Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt of andere dingen wil bespreken. Jullie (en andere ouders) kunnen dan contact opnemen met de gezins- en jongerencoach van de school van jullie kind.

 

Heb je nog vragen, ideeën en/of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via coordinatorjeugd@deurne.nl.

 

Hulp nodig of vragen?